Vodní prvky v Main Point Pankrác

Milevská 2095/5, Krč/Nusle, Praha 4

Administrativní objekt s názvem Main Point Pankrác byl dokončen v roce 2018. Návrh projektu vytvořilo studio DAM architekti. Konkrétně Petr Burian, Jiří Hejda a Robin Müller za spolupráce Lenky Kadrmasové a Martina Chudíčka. Komplex má v půdorysu tvar pěti zaoblených trojúhelníků, z nichž jeden (severovýchodní) je vyzdvižen o výšku parteru (resp. je "podříznut" zespodu). Tato část slouží právě jako hlavní vstup. Hmota budovy je vyzdvižena na svazcích šikmých sloupů a na výšku celého přízemí zde vzniká velkorysý krytý předprostor u vstupu do budovy. Exteriérový podhled, který kryje zespodu dno severovýchodní věže, je navržen jako prakticky zrcadlově lesklá kovová plocha. V kombinaci s umělým osvětlením a vodním prvkem v dlažbě prostoru toto řešení opticky zvyšuje šestimetrovou světlost předprostoru hlavního vchodu.

Zmíněný vodní prvek tvoří tři velmi mělké nádrže v úrovni dlažby, ve kterých jen velmi slabě cirkuluje voda. 


zdroj: https://www.dam.cz/cs/portfolio/main-point-pankrac