Litinové pítko u nákladového nádraží - zrušeno

Olšanská, Jana Želivského, Žižkov, Praha 3

V malém parčíku, na rohu ulic Olšanská a Jana Želivského se nachází litinové pítko. Z poměrně mohutného válce, který tvoří základ pítka, vystupuje trubka s vývodem vody, nad níž je tlačítko pro spouštění. Přebytečná voda odtéká do kanálku krytého kruhovou mříží. V době mého focení (červenec/06) bylo pítko bez vody. 
Autorem a výrobcem pítka je zámečník Zdeněk Houska z Poříčí nad Sázavou. Vytvořeno bylo na přelomu let 1993-94. 
(za informace děkuji paní Jitce Kypové z Odboru technické správy a majetku ÚMČ Praha 3) 

stav 2019 - litinové pítko bylo nahrazeno typizovaným městským mobiliářem.