Kinetická fontána na Kajetánských terasách (odstraněno)

Kajetánské terasy, Malá Strana, Praha 1

Původní zahrada patřila koleji theatinů (kajetánů) u kostela Panny Marie Ustavičné pomoci a sv. Kajetána. V šedesátých letech 20. století připadla Pražskému hradu a následně došlo k její úpravě podle projektu architekta Josefa Hrubého. Na úpravě Kajetánských teras se rovněž dlouhodobě podílel architekt Otakar Kuča. Kavárnu Kajetánku navrhovali architekti František Cubr a Josef Hrubý. Do moderně řešené stupňovité zahrady umístil akad. sochař Vladimír Janoušek v roce 1971 kinetickou plastiku-fontánu Oblak: bronzový podstavec se dvěma bronzovými křídly, které připomínají křídla motýla. Voda z vodotrysku dopadala na křídla a uváděla je do pohybu. Fontána tři metry vysoká o váze jedné tuny musela být do nepřístupného terénu dopravena z Hradčan vrtulníkem. Brzy po instalaci fontány začal ujíždět svah zahrady a fontána zůstala bez vody. V současnosti jsou terasy veřenosti nepřístupné a poměrně zchátralé. 
(stav 2012) Plastika byla z terasy demontována a je umístěna ve sbírce Nadace Věry a Vladimíra Janouškových v Praze v Košířích spolu s dalšími díly autorů.