Kubistická kašna u kostela Nejsvětější Trojice

Magdalény Rettigové 1, čp. 82, Nové Město, Praha 1

Kašna při zdi kostela Nejsvětější Trojice stojícího mezi ulicemi M.D. Rettigové, Spálená a Lazarská vznikla v souvislosti s výstavbou sousedního nárožního domu. Nájemní dům čp. 82 postavil v roce 1912 stavitel Matěj Blecha, pravděpodobně za účasti Emila Králíčka. Dům Diamant nebo U Diamantů vznikl na místě zbořeného konventu, který byl součástí církevních objektů trinitářů při kostele. Dům je pojmenován po někdejším majiteli, ale prvky diamantů na něm rovněž najdeme. 
V jižní fasádě kostela byl dodatečně prolomen vchod a opatřen mohutným portálem, na němž lze přečíst letopočet 1863. Následně byla do portálu vložena kašna, jejíž tvar přizpůsobili tvůrci sousední nové stavbě. Její architektura je totožná s lomenou edikulou, do níž byla přemístěna barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Stejně i sloupky plotu v ulici M.D. Rettigové nesou znaky kubismu.