Kruhová vodní nádrž a fontána v Kateřinské zahradě

Kateřinská zahrada, Nové Město, Praha 2

Původně středověká klášterní zahrada, založená v polovině 14.století při klášteru a kostelu sv. Kateřiny, prošla v průběhu staletí mnoha úpravami. Největší změny zaznamenala v 18. století, kdy byla upravena v barokním stylu. Z té doby pochází dodnes dochovaná malá část severovýchodní zahrady s křížovým uspořádáním cest. Ta vznikla patrně jako součást domu určeného k doživotnímu užívání donátorky barokní přestavby kláštera baronky Beckové. 
Vzhled zbylé části zahrady je pozůstatkem přeměny z 19. století v duchu krajinářského stylu. Publikace Pražské zahrady a parky z r. 2000 od B. Pacákové-Hošťálkové uvádí, že z té doby patrně pochází i kruhová vodní nádrž, situovaná poblíž vchodu z ulice Ke Karlovu. Osobně se domnívám, že nádrž je mnohem mladší, vzhledem k použitému materiálu (betonu) i jeho stavu. V současnosti je bazén zasypaný zeminou a zarostlý náletovými dřevinami. V jedné části je dodnes patrná kovová odpadní trubka a poklop vodovodní šachty. 
V Kateřinské zahradě byla ovšem ještě jedna fontána, tvořil ji kruhový pískovcový bazén s umělou skalkou s vodotryskem uprostřed, která byla před vstupem do kostela. Ještě v roce 1981 se zde patrně nacházela, dnes po ní však nezbylo ani stopy.