Krannerova kašna

Smetanovo nábř., Staré Město, Praha 1

V roce 1841 byla dokončena stavba řetězového mostu, který spojoval pravý břeh Vltavy s Malou stranou a se Smíchovem. O čtyři roky později byla dokončena i úprava přilehlého nábřeží (nyní Smetanova), prvního zpevněného kamenného nábřeží v Praze. Podle projektu Bernarda Grubera měl na vzniklém prostranství být pomník s kašnou, ovšem vznikl zde až mnohem později. Teprve roku 1845 podepsal smlouvu na pomník architekt Josef Ondřej Kranner, spolutvůrce dostavby chrámu sv. Víta a spolu s ním sochař Josef Max. Do stavby pomníku ale zasáhl rok 1848 a tak nakonec byl pomník odhalen až 30. května 1850. Do gotické stély pomníku byla vsazena bronzová jezdecká socha císaře Františka I. Ceremoniál odhalení pomníku se odehrál tiše a skromně. V květnu 1919, krátce po vyhlášení samostatného Československa, byla jezdecká socha odstěhována do lapidária Národního muzea. Dílo Josefa Krannera zůstalo. Kašna, kterou J. Krannerovi pomáhal vytvořit kameník Karel Svoboda, má tvar polygonální nádrže, na jejíchž pilířích stojí figury šestnácti českých krajů. V jejich čele se nachází alegorická postava města Prahy. Výše jsou umístěny alegorické sochy vědy, umění, míru, hojnosti, orby, hornictví, průmyslu a obchodu. Vodu pro kašnu vyřešil J.Kranner se stavitelem nábřeží Vojtěchem Lannou a s mechanikem Romualdem Božkem. Šachta pod spodní částí pomníku, kde bylo umístěno zařízení na čerpání vody, je spojena s podzemní chodbou, která vede do Divadelní ulice. Ke konci roku 2002 se obnovy a oživení pomníku ujala projekční kancelář ing. Jiřího Bednaříka. Dne 29. srpna 2003 byla ve vší tichosti do stély pomníku vrácena jezdecká socha císaře Františka I. Voda začala téci do kašny začátkem října. Opraven byl sokl a kašna se složitým přítokem vody. 
(Ikonografické určení jednotlivých soch dosud nebylo zcela jednoznačně vyřešeno. Zde uvedené určení pochází z: 
ŠÁMAL, Petr a Alexandr RYMAREV. Domy na Starém Městě pražském. Vyd. 2. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007-, sv. ISBN 978-80-7106-911-9.)