Kovová kašna s plastikou (zrušeno)

Elsnicovo náměstí, Libeň, Praha 8

Kovová kašna vznikla během let 1965-66 přímo v areálu Libeňských loděnic. Byla to "velká mísa", střed tvořila kotva a vysoké rostlinné motivy. Jejím autorem byl sochař Miroslav Jirava. V té době měla v loděnicích velkou moc KSČ a proto spolupráce s investorem byla dost krušná. Komunistická strana totiž měla představu o "Dělníkovi, svářejícím části lodě". Poté trochu ustoupila a tak chtěla alespoň na vrchol těžko prosazené kovové kašny umístit komunistické symboly - hvězdu, nebo srp a kladivo. Ani na toto však sochař Jirava nepřistoupil a tak po nekonečných průtazích město souhlasilo s umístěním kašny na náměstí v Libni. Mnoho let byla v provozu, ale tak jak těžko vznikala, zanikla za zvláštních okolností. O její zánik se zasloužil "kolega" sochař Němeček, známý sochami sportovců (pohár pro mistry světa v ledním hokeji). Na místě kašny totiž chtěl prosadit svou plastiku, což se mu nakonec podařilo pouze částečně. Kašna byla odstraněna, ale plastika se nerealizovala z důvodu spáchání sebevraždy v roce 1990. Další osud kašny není známý, zřejmě skončila ve šrotu.......! 

(Autorkou textu je manželka sochaře Sidonie Jiravová. Jí a jejímu bratrovi Vladimíru Žákovi patří dík za svolení ke zveřejnění fotografií, fotografie pocházejí z webu https://www.novymlyn.unas.cz/)