Kovová fontána v bývalé usedlosti Ryšánka

K Ryšánce 18, čp. 19, Krč, Praha 4

Bývalá viniční usedlost Ryšánka patří mezi těch několik málo šťastných v Praze, které do dnešní doby přežily ve velmi dobrém stavu. V tomto případě je to díky firmě Pragoprojekt, která si tento soubor staveb vybrala v 70. letech minulého století za své sídlo. 
Usedlost tvoří jednopatrová budova, která má charakter zámečku s neogotickou fasádou z doby kolem roku 1860. Ze stejné doby pochází i přilehlý park v anglickém stylu. Na budovu usedlosti navazují další hospodářské objekty kolem dvora a vjezdová brána s ozdobnou mříží. 
V letech 1977-84 probíhala rozsáhlá rekonstrukce s drobými přístavbami pro již zmíněnou firmu Pragoprojekt, která byla zároveň investorem. Autorem rekonstrukce byl Ing. arch. Jan Stípek za spolupráce akad. arch. Jana Kerela a Vladimíra Stehna. Na projektech interiérů se podíleli Ing. arch. Jiří Žentel, Josef Vaněk a spolupracovníci. 
Poměrně zajímavou dominantu dvora tvoří moderní fontána s kovovou plastikou, dnes bohužel neprovozovaná. Tvoří ji betonový kruhový sokl, na kterém jsou umístěny čtyři kovové (zoomorfní?) plastiky. Jejím autorem byl sochař Miroslav Jírava. Osazena sem byla v závěru rekonstrukce v roce 1984.  

Za umožnění fotografování v objektu děkuji paní Věře Exlerové z firmy Pragoprojekt 

"Tučňák - noviny Prahy 4", 2005;