Kohlova kašna

Hrad II. nádvoří, Pražský hrad, Hradčany, Praha 1 

Kašna byla vydávána za dílo Arnošta Heidelbergera z roku 1686, avšak stavební archivář Jan Herain objevil na Vulkanově figuře písmena H.K., tedy Hieronymus (Jeronym) Kohl. Svůj podíl na kašně má také italský kameník Francesco della Torre. Kašna je nazývána podle svého tvůrce, ale také Lví, podle plastik na sloupu, nebo Leopoldova podle císaře, neboť vznikala za jeho vlády. Tři kamenné stupně nesou spodní nádrž, která je zdobena festony, lvími hlavami, maskarony a kartušemi s císařským monogramem "L" (Leopold I.). Také horní nádrž je bohatě zdobena. Dolejší nádrž podpírají postavy antických bohů Merkura, Vulkána, Neptuna a Herkula, horní nesou dva Tritoni. Vrchol je zakončen koulí, kterou vzpírají tři lvi. Na kouli bývala ještě Habsburská orlice, byla ale odstraněna po roce 1918. Zdrojem vody pro kašnu je prastarý hradní vodovod, který získává vodu z Brusnice a z rybníka pod letohrádkem Hvězdou z Liboce. Kašna je vytesána z žehrovického pískovce.

(Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996)