Kohlova kašna

Hrad II. nádvoří, Pražský hrad, Hradčany, Praha 1 

Kašna byla vydávána za dílo Arnošta Heidelbergera z roku 1686, avšak stavební archivář Jan Herain objevil na Vulkanově figuře písmena H.K., tedy Hieronymus (Jeronym) Kohl. Svůj podíl na kašně má také italský kameník Francesco della Torre. Kašna je nazývána podle svého tvůrce, ale také Lví, podle plastik na sloupu, nebo Leopoldova podle císaře, neboť vznikala za jeho vlády. Tři kamenné stupně nesou spodní nádrž, která je zdobena festony, lvími hlavami, maskarony a kartušemi s císařským monogramem "L" (Leopold I.). Také horní nádrž je bohatě zdobena. Dolejší nádrž podpírají postavy antických bohů Merkura, Vulkána, Neptuna a Herkula, horní nesou dva Tritoni. Vrchol je zakončen koulí, kterou vzpírají tři lvi. Na kouli bývala ještě Habsburská orlice, byla ale odstraněna po roce 1918. Zdrojem vody pro kašnu je prastarý hradní vodovod, který získává vodu z Brusnice a z rybníka pod letohrádkem Hvězdou z Liboce. Kašna je vytesána z žehrovického pískovce.

V pátek 10.7.2020 byla na vrchol kašny vrácena umělecká kopie orla Svaté říše římské. Od roku 1918 chyběl kašně její vrcholový prvek v podobě orla Svaté říše římské, který byl v době osazení kašny významně heraldicky doplněn znakem Českého království. Po vzniku republiky byl orel odstraněn spolu s několika dalšími symboly z doby monarchie. Na jiných místech v areálu Pražského hradu se však znaky Svaté říše římské zachovaly nepřetržitě, například na Matyášově bráně, Herkulově kašně v Královské zahradě, střeše Matyášova pavilonu nebo na mříži Královského mauzolea. Orla Svaté říše římské nelze zaměňovat s orlem Rakouského císařství, které heraldickou figuru orla převzalo do znaku v roce 1804. Rakouský orel je bez svatozáře a má řadu dalších pozměněných atributů.

Kašna, jako umělecké dílo vyznačující se promyšlenou kompozicí, symetrií a působivým pyramidálním vrstvením, citelně postrádala ukončující prvek, navíc odkazující k české státnosti a významu Koruny království českého (Corona regni Bohemiae, též Země Koruny české) v rámci Svaté říše římské. Po roce 1989 byl původní císařský orel ze 17. století nalezen v depozitáři Pražského hradu. Z rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky byla v letech 2019 a 2020 zhotovena jeho umělecká kopie a vsazena do pískovcové koule nesené třemi heraldickými figurami českých lvů. 
Kopie originálu císařského orla z roku 1686 byla vyrobena víceméně shodnou technologií jako originál. Restaurátoři Petr Douda a Petr Beneš vytvořili základní figuru orla složenou z kované ocelové nosné konstrukce. Figura orla je z měděného plechu. Jednotlivé prvky i spojovací materiál je shodný s originálem. Uměleckou malbu, zlacení 24car zlatem a stříbrem provedla restaurátorka Dagmar Hamsíková Junková. Povrch malby je ošetřen tradiční úpravou na základě damarového laku a vosku.  

(Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996) 

Tisková zpráva o instalaci orla na vrchol kašny v roce 2020