Keramická fontána v salónku budovy VFN

Na Bojišti 1, čp. 1771, Nové Město, Praha 2

Novorenesanční dům na nároží ulic Na Bojišti a Ke Karlovu byl postaven v letech 1891-1892, podle projektu stavitele Čeňka Gregora a Karla Starka. Následné přestavby se odehrály v letech 1908 a 1928. Tou dobou sloužila budova jako luxusní rodinné sanatorium dr. Schneidera. V budově v současnosti sídlí klinika pracovního lékařství VFN.

Významnou součástí celé budovy je tzv. "keramický" salónek ve 3. patře. Vznikl jako meditační prostor pro pacienty tehdejšího sanatoria. Salónek disponuje téměř kompletním keramickým obložením od firmy Rako, vč. obkladaček s listrovými a výkvětovými glazurami. Okna tvoří barevné vitráže a podlahu keramické obkladačky s orientálními motivy. Celému salónku dominuje keramická přízední fontána, umístěná na čelní stěně. Tvoří ji figurální plastika ženy s upažmo skrčenýma rukama a zakloněnou hlavou, nazvaná "Žena nad pramenem". Voda vytékala z 24 měděných drážek po obou stranách plastiky a dopadala do bazénku pod plastikou. V současnosti je fontána bohužel nefunkční. Autory fontány jsou Stanislav a Vojtěch Suchardovi, celý salónek pak projektoval arch. Jan Kotěra. V roce 2013 byl salónek i s fontánou restaurován firmou Lasselberger, ve spolupráci s ak. soch. Vojtěchem Paříkem (keramické prvky), Václavem Vágnerem (keramické prvky) a s ak. arch. M. Houskou (dřevěné prvky).

Salónek je běžně nepřístupný. Roku 2024 byl zpřístupněn při akci OpenHouse.