Keramická fontána ve vstupní hale ČHMÚ

Na Šabatce 2199/2a, Praha 12 - Komořany

Nová budova Českého hydrometeorologického ústavu v Komořanech byla vystavěna mezi lety 1984-1988 a zkolaudována v roce 1989. Generálním projektantem byl Hydroprojekt Praha, pro nějž v subdodávce vypracoval prováděcí projekt Krajský projektový ústav v Praze. První návrhy a architektonické studie vznikly již koncem osmdesátých let. Podílel se na nich z počátku ing. Arch. Drobný, v jeho práci pokračoval ing. Arch. Bartoš. Celkové uspořádání, usazení do terénu a dispozice objektů jsou ovlivněny použitým konstrukčním systémem KORD, jehož výrobcem je s. p. Rudné doly Jeseník.                                                                                                                              Investorem stavby byl podnik Povodí Vltavy, zastoupený inženýrskou organizací Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha. Vyšším dodavatelem stavby bylo rovněž Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, s celou řadou subdodavatelů. Následný uživatel - ČHMÚ - obdržel budovu s veškerým příslušenství a inženýrskými sítěmi bezúplatným převodem. Hlavní budova se skládá ze tří částí, spojených zděnými krčky, v nichž jsou umístěny vertikální komunikace. Střední část je čtyřpodlažní, obě krajní třípodlažní. K vytápění budovy a v budoucnu i dalších objektů v areálu ústavu byla postavena nová kotelna na zemní plyn.

Na výzdobě vstupní haly se podíleli sochaři Josef Hvozdenský, Olga a Miroslav Hudečkovi, Zbyněk Runczik a Jarmila Handzelová. 

A právě manželé Olga a Miroslav Hudečkovi jsou autoři keramické fontány, která byla v ústavu umístěna nejspíš při výstavbě budovy, stejně jako ostatní prvky. Fontánu tvoří kruhová mísa umístěná na široké noze, v níž je umístěna keramická mušle ze které vytéká voda.

zdroj, citace a černobílá fotografie: https://www.cmes.cz/cs/node/165