Keramická fontána u stanice metra Chodov (zrušeno)

Roztylská, Praha 4, Chodov

7. listopadu 1980 se pro veřejnost otevřela nová stanice metra trasy C s názvem Budovatelů (dnes Chodov). Jako všechny tehdejší státní stavby i tato musela splňovat zákonnou podmínku, vyčlenit 1-4% z celkového rozpočtu na uměleckou výzdobu. Jednou ze zúčastněných autorů výzdoby na této stanici byla Ak. soch. Alena Kroupová. Pro malé prostranství mezi zastávkami autobusů a dnešním obchodním centrem Růže vytvořila zákoutí s keramickými sedačkami a fontánou. Bohužel fontána i sedačky zde vydržely pouze do doby výstavby nového obchodního centra Chodov (cca do roku 2005), kdy zmizely neznámo kam. Nicméně fontána již několik let předtím nebyla funkční a bývala i v sezóně zakryta stříškou. Odpověď Dopravního podniku Hl. m. Prahy na tento fakt byla následující: 
"Od instalace fontány byly její keramické prvky, stejně tak jako soubor sedátek umístěných v její blízkosti, poškozovány vandaly. Zpočátku jejich náhradu zajišťovala za úhradu autorka výtvarných děl, pak byla spolupráce z její strany ukončena. Oslovili jsme Umělecko-průmyslovou školu v Praze, která se podobnými pracemi zabývá. Její finanční požadavky však byly pro DP-Metro neúnosné. 
Další problém spočíval v tom, že bylo pískem a drobným štěrkem zaneseno (i přes pravidelnou údržbu) odvodnění fontány tak, že jeho zprůchodnění tlakovou vodou a podobnými způsoby nebylo možné. Jedinou možností bylo odkrytí odvodňovacího potrubí a jeho výměna v celé délce, což by si vyžádalo značné náklady. DP-Metro upřednostnilo vložení peněz do provozu metra, což je jeho základní úkol. 
Na přelomu let 2004 a 2005 odkoupil od DP a.s. výtvarná díla vč. fontány stavebník obchodního centra Praha Jih Chodov." 

(barevná fotografie pochází z webu www.praha11.cz)