Keramická fontána u hotelu Golf 

Plzeňská 215, čp. 279, Motol, Praha 5

Původně "Motel Stop", dnes hotel Golf, byl postaven koncem 60.let 20.století. Autory projektu byli Prof.Ing.ak.arch. Alena Šrámková a arch. Pulkrábek. Kolem roku 1980 vznikla za stávajícími budovami nová samostatná přístavba od architekta Rejchla, s obklady z ostře pálené keramiky, tzv. kabřince. Na jedné z obvodových stěna byla osazena fontána od sochaře Vladimíra Kýna, ze stejného materiálu. Tvoří ji jemná reliéfní plastika se čtyřmi tryskami ve stěně a mělký bazén, se "zrcadlovým obrazem" reliéfu na stěně. Voda tryskala jak ze stěny tak ze dna bazénku. Dále pak přepadala přes okraj do spodní nádrže. Ta je dnes osázena keři.  

(Za informace o fontáně děkuji Ing. arch. Zdeňku Lukešovi)