Keramická fontána "Ostrovy"

Tusarova, Holešovice, Praha 7

V roce 2000 byla v nově upraveném parčíku v Tusarově ulici umístěna keramická fontána "Ostrovy", kterou navrhla a vytvořila sochařka Jitka Wernerová. Tvoří ji pět umělých kamenů (ostrovů), zasazených do vydlážděného povrchu. Kameny jsou pokryty pestrobarevnou mozaikou. 
Vodotrysk fontány se spouštěl detektory pohybu, které byly umístěny na kamenech. Voda tedy stříkala pouze tehdy, pokud někdo vkročil mezi senzory. Bohužel tento mechanismus dlouho nevydržel a čidla byla poničena vandaly. 
Namísto opravy, byly senzory zrušeny úplně a vodotrysk byl odstraněn.
V nedávné době byla fontána opatřena kovovou mlžící sprchou, nyní se tedy jedná o mlhoviště.