Kašny v Toskánském paláci

Hradčanské nám. 5, čp. 182, Hradčany, Praha 1

Toskánský, dříve Thunovský palác, se nachází na prastaré lokalitě, kde archeologové prokázali kulturní osídlení už v 9. století. Současný palác vznikal na místě pěti středověkých domů a stavěl jej podle plánů Jeana Baptisty Matheye Antonio Canevalle v letech 1689-91. Stavebníkem byl Osvald hrabě Thun. V roce 1718 koupila objekt Anna Marie Františka Medicejská, manželka posledního toskánského vévody z rodu Medici. Později získali palác Habsburkové a po roce 1918 se stal majetkem Československé republiky. Jsou zde kanceláře Ministerstva zahraničí ČR. 
Návrh na kašnu poslal stavebníkovi 17. července 1699 kameník Santini Aichl. Kašny jsou v přízemní dvorní fasádě v hlubokých nikách. Jsou celkem dvě. Jedna je opatřena novodobým chrličem ve tvaru ryby, druhou zdobí kamenná socha Poseidona. (některé prameny uvádí, že je to Samson) Sochy na atice vytvořil Jan Brokof, socha nad kašnou může být též jeho práce.