Kašny na dvorech Malého Fürstenberského paláce

Valdštejnská 12, čp. 155, Malá Strana, Praha 1

Palác, zvaný rovněž Malý Černínský či jen Černínský dům, vznikl přestavbou dvou renesančních, barokně upravených, domů, když se v roce 1769, resp 1776, staly majetkem Černínů z Chudenic. Ti iniciovali přestavbu, patrně podle plánů I. J. N. Palliardiho, a založili rovněž terasovou zahradu. V roce 1868 objekt koupili Fürstenbergové. Během své existence byl několikrát spojen s Kolowratským palácem a tak je tomu i v současnosti. Je majetkem Senátu ČR. 
Palác tvoří dva propojené dvoupatrové objekty na nepravidelném půdorysu. Fasády jsou v podstatě pozdně barokní, přičemž nejzajímavější se nacházejí na východní a jižní straně. Výrazné prvky v jižním průčelí představují mohutný vikýřový štít a dva menší. Součástí objektu je terasová zahrada s baldachýnovým a vyhlídkovým pavilonem a salou terrenou. 
Na severní stěně je v pozdně barokní nice zasazeno osmiboké kamenné umyvadlo (dříve zřejmě kašna) opatřené vodovodním kouhoutkem. 
U západní zdi je umístěna velká kašna v nice edikuly, ozdobená mušlovitým záklenkem. Chrlič tvoří maskaron s hubicí. 
Na schodišti pod terasou je ve výklenku zasazená čtvercová pískovcová nádrž, opět doplněná vodovodním kohoutkem.