Kašna ve Velké Fürstenberské zahradě

Staré zámecké schody 5, Malá Strana, Praha 1

Dne 16. května roku 2008 byla za účasti primátora hl. města Prahy Pavla Béma slavnostně otevřena zrekonstruovaná Velká Fürstenberská zahrada. Konkrétně její horní, svažitá část. Zahradu založil v 1. pol. 18. století Václav Kazimír Netolický na místě bývalých vinic. V roce 1790 provedl úpravy I. G. Palliardi. Roku 1822 ji koupili i s přilehlým palácem Fürstenberkové a okolo r. 1860 ji nechali upravit na anglický park architektem Josefem Leiblem. 
Po roce 1945 zkonfiskoval zahradu (vč. paláce) stát. Spodní rovinatá část zahrady připadla později k polskému velvyslanectví, horní svažitá zůstala bez údržby prakticky až do současnosti. Byla tím pádem několik desítek let veřejnosti nepřístupná. Na podzim roku 2006 započala rekonstrukce této části, která zahrnovala kompletní opravu bývalého vyhlídkového pavilonu, dalších dvou drobných staveb a veškerých opěrných zdí. Provedeny byly samozřejmě i terénní a sadové úpravy. Rekonstrukci prováděla společnost Skanska. 
Opravena byla i kašna, která se nacházela pod vyhlídkovým pavilonem, mezi dvouramenným schodištěm. Původní kašna pravděpodobně měla chrlič ve tvaru ryby, zřejmě se však nedochoval (stav před rekonstrukcí je na poslední fotografii). Kašna má kruhovou nádrž, vyloženou novou kovovou vložkou. Kašna je zasazena mezi dvěma rameny schodiště, v zadní stěně je nika, ze které je vyvedena trubka s přítokem vody. 

https://www.estav.cz/region/praha/furstenberska-zahrada.html