Zbytky kašny ve Staré rychtě

Na Můstku 404/2, Praha 1 - Staré Město

Existence rychty souvisí se vznikem Havelského Města, které založil v letech 1232 - 34 Václav I. Není prokázáno, že první a původní rychta nově založeného města stála na tomto místě, nález románského zdiva ve sklepeních tuto domněnku nepřímo potvrzuje. Významnou součástí komplexu byla reprezentativní věžová stavba, která stávala v nárožní poloze a ze které se zachovaly pouze fragmenty zdiva ve sklepení a v prvém patře. Koncem 13. století vznikl zadní trakt dnešní budovy - Havelská brána tvořící součást staroměstského opevnění. První písemné zmínky o obydlí rychtáře pocházejí z roku 1357. Později je dům zmiňován jako "dvorec biskupa mindenského" a od počátku 15. století opět jako "obydlí rychtáře". V roce 1490 město dům prodalo, aby jej pro své účely zakoupilo koncem 15. století zpět. V mezidobí bylo přistaveno východní křídlo. V polovině 16. století zde sídlil soud, dále krámy, lékárna, šenk, sklady. V roce 1588 dům patřil Václavu Krocanovi z Drahobejle, který jej nechal renesančně upravit a opatřil jej hodnotným portálem. Po Bílé hoře připadl dům jako konfiskát městu, to jej pronajímalo divadelním společnostem. V roce 1798 byla budova klasicistně přestavěna Ignácem Janem Pilliardim na obytný dům. Od této přestavby zůstala podoba domu téměř nezměněna.

Samozřejmě zde nemohl chybět vlastní vodní zdroj. Fotografie z doby kolem roku 1900 nám nabízí jednoduchou kamennou kašnu ve výklenku dvora. Před kašnou je obyčejný kamenný schod, aby nádrž s vodou byla přístupnější. Přítok vody je zajištěn jednoduchou rourou s kohoutkem. Do dnešní doby se z kašny zachovala pouze kamenná oválná nádržka.

zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=5899&PARAM=11&tid=17597&pos=800