Kašna ve skleníku v Rajské zahradě

Rajská zahrada, Žižkov, Praha 3

Rajská zahrada vznikla v 2. polovině 19. století, nicméně na jejím místě existovala již dříve vinice patřící faře sv. Mikuláše na Starém Městě. V roce 1887 byly v Rajské zahradě na popud Františka Josefa Thomayera vybudovány secesní skleníky. V zahradě se nacházela mj. i Pražany oblíbená zahradní restaurace, kde se konaly bály, slavnosti, apod.  Po druhé světové válce ustoupila velká část zahrady okolní zástavbě, nicméně zbytky skleníku se zde nacházely ještě v 60. letech. Současná velikost zahrady je jen zlomkem původní rozlohy.

V interiéru jednoho ze skleníků se nacházela kruhová kamenná kašna, zdobená rostlinami a kameny. Na vnější straně kašny se nacházel jednoduchý geometrický vlys s kruhovým terčem uprostřed. Kašna zanikla společně se skleníky cca v polovině 20. století.

(fotografie ze začátku 20. let minulého století je dílem Zikmunda Reacha)