Kašna ve dvoře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Sněmovní 1, čp. 1, Malá Strana, Praha 1

Rozsáhlý objekt bývalého jezuitského gymnázia, vymezený ulicemi Sněmovní, Thunovskou a Malostranským náměstím, vznikal na místě tří domů, někdy kolem roku 1673 upravených jezuity k novému účelu. Na novostavbě gymnázia se roku 1724 rovněž podílel Kilián Ignác Dienzenhofer, který vedl také dostavbu tehdy profesního chrámu sv. Mikuláše, jedné z našich největších a nejvýznamnějších barokních památek. U budovy gymnázia zůstal zachován i Dienzenhoferův skvostný portál, i když měl být vyměněn. Jezuité spojili školu krytou chodbou se svým profesním domem čp. 2/III (dnes matematicko-fyzikální fakulta), pod chrámem sv. Mikuláše. Po zrušení jezuitského řádu (1773) sloužil objekt úřadům, od roku 1784 sem bylo z Hradu přemístěno gubernium, od roku 1850 pak místodržitelství, po vzniku Československé republiky zemský úřad, po roce 1948 ministerstvo vnitra. V letech 1990-97 proběhla rozsáhlá rekonstrukce pro potřeby Poslanecké sněmovny ČR a vznikly zde poslanecké kluby. 
V nádvoří domu byla již v dobách gymnázia kašna. Do dnešní doby se zachovala kamenná pískovcová nádrž při zdi, do níž vytéká voda z chrliče ve tvaru lví hlavy.