Kašna ve dvoře nemocnice

Na Františku 8, čp. 847, Staré Město, Praha 1

"Umělecké památky Prahy (1996)" nabízejí zmínku o kašně v jednom z nemocničních dvorů. Kašna s osmilaločnou nádrží byla již téměř zapomenuta. Při poslední rekonstrukci areálu v devadesátých letech 20. století byla znovu instalována a je opět funkční. O znovuzrození kašny se zasloužil akademický sochař Jiří Novák, jenž na fragmentech původních dílů našel nápis se jménem Kohliczek, což byl pravděpodobně donátor, a nápis "renovatum Nowak" s letopočtem MDCCXXVII. Dá se předpokládat, že v té době byla kašna již nejméně sto let stará. Středový kamenný sloup byl renovován ještě v roce 1935. Původní středový sloup vytvářel mírně kuželovitý kámen, který byl pravděpodobně součástí nějakého jiného zařízení, možná mlýnský kámen, na tomto bubnu byl kamenný sloupek s rostlinnými motivy a na něm štítek s nápisem "renovat 1935". Na středovém sloupku byl širší talířovitý tvar a na něm čtyři masky, do nichž byl trubičkami vyveden přívod vody. Středový dřík vrcholil soškou dítěte v košilce s pozdviženýma rukama. Restaurátor doplnil hrubozrnný pískovec z Kamenných Žehrovic o nové díly, které chyběly, a vodu zavedl do mělké mísy, z níž přepadává do spodní vany. Sošku dítěte a kamenný dřík již neobnovil pro velké poškození.