Kašna ve dvoře kláštera kapucínů

Loretánské nám. 6, čp. 99, Hradčany, Praha 1

Kapucínský klášter vznikl na počátku 17. století v souvislosti s náboženskými zápasy mezi katolíky a nekatolíky v Čechách ve druhé polovině 16. a první čtvrtině 17. století. Stavbu vedli výhradně členové řádu, kteří se snažili o vytvoření velmi prostých staveb, typických pro kapucínské stavby všeobecně. První část konventu s chrámem byla dokončena již roku 1603 ve slohu pozdní renesance. Další fáze proběhla v letech 1663-68, kdy došlo k rozšíření kláštera o hospodářské budovy a úpravu chrámu v raně barokním slohu. Poslední větší úpravy vznikaly v 30-50. letech 18.století, kdy vzniklo nové křídlo konventu a klášter tak získal prakticky dnešní podobu. V dalších letech probíhaly již jen drobné úpravy a opravy. 
O původních vodních prvcích kláštera bohužel nemám žádné informace, i když je jisté, že klášter musel mít vlastní studnu. Současná kašna, umístěná v rajském dvoře, pochází z roku 1998. Vytvořilo ji ze žuly tehdejší Střední odborné učiliště kamenické v Lipnici nad Sázavou. Je doplněna recirkulačním čerpadlem, které provzdušňuje vodu. Nádrž je osázena lekníny, jsou v ní nasazeni Koi kapři a také dvě želvy. 
(za umožnění fotografování a za informace děkuji bratru Josefovi)