Kašna ve dvoře domu

Karmelitská 15, čp. 381, Malá Strana, Praha 1

Původně renesanční dům s pozdějšími barokními úpravami, patřil v letech 1626-1671 řádu bosých karmelitánů, kteří vlastnili i sousední kostel Panny Marie Vítězné. Kolem roku 1640, v souvislosti se stavbou nového průčelí kostela, byl zbořen jižní sousední dům a mohlo tedy dojít k proražení oken i na jižní stěně. Budova byla poté v roce 1821 radikálně klasicistně přestavěna podle návrhu arch. Karla Pollaka. 
Ve dvoře, který je položený níže než okolní terén, je umístěna v opěrné zdi s nikou kamenná profilovaná kašna z původní zahrady. Již kolem roku 1920, kdy ji fotografoval Zikmund Reach, byla nefunkční a dokonce zasypaná hlínou a osázená květinami (viz). V současnosti je sice nádrž prázdná a ze stěny je vyvedený vodovod, nicméně z jejího vzhledu je patrné, že voda zde již dost dlouho netekla. 

Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kol., Academia 1999