Kašna ve dvoře domu

Karoliny Světlé 31, čp. 325, Staré Město, Praha 1

Dům Šlejfířovský, později U zlatého koníka byl stavebně spojen s čp. 326, jemuž se říkalo U zlatého zvonce. Spojení realizoval v roce 1854 architekt František Wolf a vystavěl klasicistní nájemní dům. 
Kašnu u zdi ve dvoře představuje pískovcová nádrž s tesaným rámem na čelní straně. Jsou zde uvedeny iniciály "L K" a letopočet 1840.