Kašna ve dvoraně Betlémského paláce

Husova 5, čp. 240, Staré Město, Praha 1

Barokní budova býv. Svatováclavského semináře (zvaná také jako Stará technika nebo Betlémský palác) byla postavena na přelomu 17. a 18. století. Ze zbořené původní budovy se dochovaly románské nebo gotické fragmenty konstrukcí. Barokní úprava budovy nastala roku 1725, za níž pravděpodobně stál K. I. Dientzenhofer. Další, tentokrát klasicistní přestavba, se konala roku 1833. V 90. letech 20. století proběhla rekonstrukce, při níž bylo zaskleno nádvoří budovy. V současnosti se v budově nacházejí firmy a kanceláře.

V zaskleném nádvoří - dvoraně, se nachází přízední kašna. Uprostřed kamenné (mramor?) edikuly se nachází bronzový chrlič ve tvaru maskaronu. Voda z něj dopadá do obdélného bazénku zapuštěného pod úroveň okolní dlažby, s dnem vyloženým kameny. Kašnu ohraničuje pozlacené kovové zábradlí.