Kašna v zahradě Šternberského paláce

Hradčanské nám. 15, čp. 57, Hradčany, Praha 1

Šternberský palác, coby současné sídlo Národní galerie, ukrývá u sebe malou, ale velmi zajímavou romantickou zahradu. Je osazena několika bronzovými plastikami a sochami moderních umělců, např. J. Štursy, V. Makovského, B. Bendy a dalších. Mezi nimi se nachází také plastika "Čáp" od Jana Laudy z roku 1957. Ta je umístěna na betonovém soklu uprostřed kruhového žulového bazénku. Kašna je situována až téměř u západní ohradní zdi a čáp hledí na hlavní průčelí paláce, kterému vévodí na střední ose válcový dvoupatrový rizalit (Rotunda) s mansardovou střechou, vystupující nad prostor střechy západního křídla. 
(zahrada je zpřístupněna pouze v rámci vstupného)