Kašna v zahradě domu U Rossmüllerů

Politických vězňů 13, čp. 935, Nové Město, Praha 1

Původně gotický dům byl roku 1832 empírově-klasicistně přestavěn. Další přestavba proběhla roku 1858 podle plánů architekta Josefa Maličkého. Z původního domu zbyly jen gotické sklepy. Na počátku 21. století byl dům zrekonstruován a ke dvoru byla přistavěna moderní kancelářská budova. V domě byla zřízena restaurace, která společně s domem nese název "Bredovský dvůr" (ul. Politických vězňů se dříve jmenovala Bredovská). Původní název domu je však "U Rossmüllerů", příp. "U Hyblů", "U Paušrajbrů" nebo "Bosákův dům".

Kašnu v zahradě (resp. ve dvoře) domu tvořila zděná omítnutá nádrž obdélného tvaru s kohoutkem pro přívod vody. Kašna byla (údajně) původně přízední.

V zahradě se kašna nacházela ještě v 80. letech 20. století (viz fotografie z roku 1984), pravděpodobně byla odstraněna při zmiňované rekonstrukci na začátku 21. století.