Kašna v severním (révovém) nádvoří Klementina

Křížovnické nám. 4, čp. 1040, Staré Město, Praha 1

Jezuité začali v Klementinu již v druhé polovině 17. století budovat důmyslný systém splachovací kanalizace. Nechali vyhloubit štolu z Klementina přes Křížovnickou a Platnéřskou ulici do Vltavy, dokončena byla někdy v roce 1672. Následně italští umělci Francesco della Torre a Giovanni Battista Passarini přistoupili ke stavbě kašny na tzv. révovém (rajském) nádvoří. Společně s těmito dvěma umělci je doložen v roce 1676 ještě kameník Simon Schürer. V roce 1677 byla kašna spojena potrubím s latrínami. Možná ve stejné době vznikla dnes nedochovaná kašna, která stávala mezi kaplí Zvěstování Panny Marie (Zrcadlovou kaplí) a východem do dnešní Karlovy ulice. 
Polygonální nádrž z žehrovického pískovce je vystavěna na dvou stupních. Uprostřed sloupe nese dvě mísy s přepady. Hlubokou nádrž zdobí na čtyřech světových stranách jezuitská značka IHS (Jesus Hominum Salvator - Ježíš spasitel lidstva). Kašna je stále funkční, v roce 2005 prošla kompletní rekonstrukcí, stejně jako fasády révového nádvoří. 
Autorem soch čtenářů u kašny je výtvarník Michal Trpák. 

Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996