Kašna v paláci Pachtů z Rájova

Karolíny Světlé 208/34, Staré Město, Praha 1

Rozlehlý palác Pachtů z Rájova je vymezen několika ulicemi - Náprstkova, Smetanovo nábřeží, Stříbrná, Na zábradlí a Anenským náměstím. Kdysi tu bývalo zahradní stavení při vltavském břehu, odkud byl bezprostřední přístup k řece. Po roce 1770 byl stavebníkem mohutného paláce patrně hrabě Hubert Karel Pachta z Rájova, snad podle projektu Jana Josefa Wircha. V roce 1838 se podílel na dobudování objektu Jan Maxmilián Heger. 
Jednoduchá pískovcová kašna při zdi objektu je ozdobena chrličem ve tvaru lví hlavy. Umístění kašny s chrličem přímo pod okno je poměrně zvláštní jev.