Kašna v Opatské zahradě Strahovského kláštera

Strahovský klášter, čp. 132/IV, Hradčany, Praha 1

Opatská zahrada se rozkládala původně na svahu pod klášterními budovami směrem k Vlašskému špitálu a ke staré osadě Obora. Bývaly tady vinice a ovocný sad. 
V zahradě se nachází jedna z kašen areálu a souvisí nejspíš s výstavbou nového opatství v roce 1625, kdy došlo také k úpravě nové zahrady a vybudování nové fontány. Zdrojem vody pro fontánu byl pramen, který byl objeven při zemních pracích na novém opatství. Kašnu tvoří sokl na kterém stojí tři putti, nesoucí profilovanou mísu.