Kašna v Opatské zahradě Strahovského kláštera

Strahovský klášter, čp. 132/IV, Hradčany, Praha 1

Opatská zahrada se rozkládala původně na svahu pod klášterními budovami směrem k Vlašskému špitálu a ke staré osadě Obora. Bývaly tady vinice a ovocný sad. 
V zahradě se nachází jedna z kašen areálu a souvisí nejspíš s výstavbou nového opatství v roce 1625, kdy došlo také k úpravě nové zahrady a vybudování nové fontány. Zdrojem vody pro fontánu byl pramen, který byl objeven při zemních pracích na novém opatství. Kašnu tvoří sokl na kterém stojí tři putti, nesoucí profilovanou mísu.
Na poslední fotografii je vidět stav fontány v roce 1983.