Kašna v nice v Hartigovské zahradě

Hartigovská zahrada, Malá Strana, Praha 

Hartigovská zahrada byla k areálu Hradu připojena až v 60. letech 20. století, spolu s Hudebním pavilonem. V její nejspodnější části je pod vstupním schodištěm hlubší nika, sloužící jako nádrž na vodu. V nice jsou ještě tři menší niky. V jedné z nich je umístěn vodovodní kohoutek ze kterého kdysi vytékala voda (v době mého focení bylo přes něj opřeno zrcadlo). V době kdy byla kašna ještě v provozu, byla v jejím středu umístěna socha ženy z růžového mramoru a také vodní rostliny.  Kašna je momentálně nefunkční, ale plánuje se její zprovoznění.