Kašna v nice budovy Dětského domova se školou

Jana Masaryka 16, čp. 64, Vinohrady, Praha 2

Původní vinici, která stávala v těchto místech, vlastnil na přelomu 18. a 19. století známý pražský mecenáš Jakub Wimmer. Někdejší název byl Vorlová, zřejmě podle některého majitele. Vinice Orlová či Orlovka je zde uváděna ještě v roce 1843. Budova (vila) v historizujícím slohu byla vystavěna někdy v polovině 19. století, na místě bývalé viniční usedlosti. 
Po druhé světové válce zde byl umístěn domov mládeže, dnes je zde Dětský výchovný ústav a Základní škola Jana Masaryka. 
Kašna se nachází na severním průčelí vily, ve středním rizalitu. Tvoří ji mělká oválná nádrž zasazená v nice, ukončené konchou s mušlí a chrličem ve tvaru maskaronu. Po stranách je kašna doplněna dvěma pilastry s korintizujícími hlavicemi. 
V roce 2007 prošla fasáda budovy kompletní rekonstrukcí, byly renovovány plastiky na fasádě, stejně jako kašna. Je tedy opět funkční, ale spouští se pouze při významných příležitostech. 
(za umožnění fotografování děkuji řediteli školy Mgr. Janu Smolkovi)

Pražské usedlosti, Barbora Laštovková, Jiří Koťátko - Libri 2001