Kašna v nádvoří Ústavu šlechtičen

Jiřská 3, čp. 2, Pražský hrad, Hradčany, Praha 1

Po patnácti letech byla v roce 2008 dokončena rozsáhlá a nákladná rekonstrukce komplexu bývalého Ústavu šlechtičen. Více informací např. zde. Jeho část tím byla nově zpřístupněna veřejnosti. Ve třetím nádvoří (bráno od Jiřského náměstí), kde je nyní provozována letní kavárna, byla nově instalována historická kašna. Při stavebních pracích na poslední etapě rekonstrukce byla objevena zakopaná pod úrovní nádvoří. Architekt Petr Malinský kašnu zrestauroval, doplnil novými výtvarnými prvky a bronzovým chrličem a osadil ji na čestné místo do nádvoří naproti vjezdu. 
Kašnu tvoří obdélná pískovcová nádrž bez profilace, jejíž jednotlivé díly jsou spojeny olověnými spojkami. Obvod nádrže je obepnut kovovým pásem s motivy pětilisté rožmberské růže. K zadní stěně kašny je připojena čtyřhranná kovová trubka, zalomená v pravém úhlu nad nádrž, fungující jako chrlič. Je doplněna letopočtem MMVII.