Kašna v nádvoří Hloubětínského zámku

Hloubětínská 3, čp. 13, Hloubětín, Praha 14

Dnešní zámeček vznikl na pozemcích původního venkovského statku, o kterém jsou první zmínky z konce 18.století. O přibližně sto let později vystavěl tehdejší majitel Václav Linhart na části statku nové sídlo, pro svůj vzhled nazývané zámkem. Počátkem 80. let 19.století započal s přestavbou budovy majitel JUDr. František Sedláček, dokončil ji následující vlastník továrník Židlický. Stavba tak získala současnou podobu pseudogotického tudorovského zámečku. V této době byl také dotvořen přilehlý park v romantickém stylu. Zámek několikrát měnil majitele, až byl v roce 1912 postoupen Židovské obci v Praze, která zde vytvořila útulek pro slabomyslné. Po roce 1950 byl využíván Státním zájezdovým divadlem a později Obvodním domem dětí a mládeže. Počátkem 90.let 20.stol. byl areál zámečku a přilehlých hospodářských budov navrácen Židovské obci. V současnosti zde sídlí soukromé zdravotnické středisko. 
V té době také začala probíhat postupná rekonstrukce zdevastovaného objektu. Bylo obnoveno jádro areálu, nádvoří a přilehlé bývalé hospodářské budovy. Postupně také pomalu probíhá rekonstrukce parku. 
Před novogotickou reprezentativní částí zámku se nachází hospodářský dvůr, obklopený ze tří stran jednopatrovými budovami se sedlovými střechami. Ústředním motivem dvora je nově vytvořená kašna. Tvoří ji sokl na kruhovém půdorysu s obkladem z žulových kostek, který nese kovovou kovanou mříž. Uvnitř soklu je mělká nádrž s malým vodotryskem. 

(literatura: PACÁKOVÁ, Božena. Pražské zahrady a parky. Praha : Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2000)