Kašna v konventní zahradě Strahovského kláštera

Strahovské nádvoří 2, čp. 132, Hradčany, Praha 1

Je známo, že v 70. letech 17.století nechal opat Jeroným Hirnhaim v této zahradě vystavět kamennou kašnu. Jejím autorem byl italský architekt Giovanni Domenico Orsi. Co se s kašnou stalo nelze přesně určit. Historie současné pískovcové kašny v konventní zahradě je nejasná. Z fotografií, které pocházejí z 50. let 20.století, kdy v klášteře probíhal archeologický výzkum, je patrné, že kašna byla buď restaurována nebo nově instalována. Původní je pravděpodobně pouze samotná nádrž, sokl s přepadovým bazénkem je novodobý. Nádrž je doplněna jedním vodotryskem. Voda přepadá dvěma žlábky do bazénu pod kašnou. 
(za umožnění fotografování a za poskytnuté informace děkuji panu Janu Pařezovi - správci rukopisné sbírky)