Kašna v Kaunickém paláci

Panská 7, čp. 890, Nové Město, Praha 1

Od roku 1861 patřil objekt Kaunicům, od roku 1912 ho vlastnila Živnostenská banka a od poloviny 20. století Svaz čs. žen. V roce 1996 získala palác do nájmu švýcarská společnost COPA. 

Kašnu usadili uživatelé paláce do nově vydlážděného dvora v ose průjezdu z ulice, její pozadí vytvářejí vzrostlé stromy v uzavřeném palácovém prostoru. Kruhový žulový bazén zdobí vodní hladina s lekníny, uprostřed je vztyčen hranol a na něm je umístěna kruhová mísa s přepadem. Střed mísy je osazen sloupem ze světlého mramoru. Autorem kašny je sochař Jiří Seifert a pochází z roku 1997.

Ovšem na místě kašny byla původně kašna jiná. Tvořil ji o něco menší kruhový bazének s vodotryskem uprostřed (viz fotografie). Tuto kašnu nahradila současná kašna právě v roce 1997.