Kašna v atriu polikliniky Prosek

Lovosická 40, čp. 440, Střížkov, Praha 9

V rámci výzdoby polikliniky Prosek, byla v roce 1983 do atria 2. sekce umístěna žulová plastika ve tvaru puklého srdce od A. Vašíčka a J. Matouše. Osazena byla do polygonálního bazénu. Sborník "Spolupráce výtvarníka s architektem : přehled prací za rok 1983" uvádí, že celek byl zamýšlen jako kašna, ovšem zda se v bazénu někdy voda nacházela, se mi zjistit nepodařilo. Snad se najde nějaký pamětník, který by mi mohl tuto informaci potvrdit/vyvrátit. V současnosti je bazén zasypán zeminou.