Kašna v areálu školy pro neslyšící

Holečkova 4, čp. 104, Smíchov, Praha 5

Škola pro neslyšící, budova s dlouholetou tradicí, promyšleně odsazená už při svém založení od silnice, která by mohla rušit žáčky blízkostí projiždějících koňských povozů. 
V průčelí dvouramenného schodiště, které umožňuje vstup do budovy se nachází kašna. Je vybavena konchou s lasturou, jejímuž čelu dominuje maska démona - chrlič. Zatím bez vody a není jistě jestli bude někdy opět zprovozněna. I když oproti nedávnému stavu, kdy v bazénku kašny byly vysázeny trvalky a chrlič chyběl by se snad dalo očekávat její zprovoznění. 
Objekt školy vybudoval smíchovský stavitel A. Elhenický podle projektu architekta Františka Storka v roce 1902. Vlastní škola pro sluchově postižené vznikla již v roce 1786 a na Smíchov se přestěhovala do nově postavené budovy z Faustova domu na Karlově náměstí.