Kašna v Arcibiskupském paláci

Hradčanské nám. 16, čp. 56, Hradčany, Praha 1

Třípatrový rozlehlý palác, který představuje jednu z nejvýznamnějších pozdně barokních staveb Prahy, stojí na místě původních několika středověkých domů se zahradami. Jeden z těchto domů si nechal ve 30. letech 16. století přestavět ve slohu rané renesance Florián Griesbeck z Griespachu. Právě tento objekt se stal později základem dnešního paláce. V 60. letech 16. století jej získal pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice, který zde umístil arcibiskupskou rezidenci. Za jeho působení došlo ještě k vrcholně renesanční přestavbě domu, která byla následně doplněna o pozdně renesanční úpravy ve 30. letech 17. století. V letech 1675 - 1684 se uskutečnila raně barokní přestavba podle projektu J. B. Matheye a ve 20. letech 18. století stavitel P. I. Bayer postavil vrcholně barokní konzistoř. Současnou podobu však získal palác až pozdně barokní přestavbou z let 1764 - 1765, kterou projektoval J. J. Wirch. Na výzdobě se podílel mj. sochař I. F. Platzer. 
V hlavním dvoře paláce nalezneme jednoduchou přízední obdélnou kašnu. Samotná nádrž je pískovcová. Do ní ústí ze zdi kovová trubka s kohoutkem, druhá, přepadová trubka, odvádí přebytečnou vodu z nádrže do mělké oválné nádržky na zemi.