Kašna v Aehrentalském paláci - zrušeno

Václavské náměstí 794/38, Nové Město, Praha 1

Aehrenthalský palác nebyl příliš historicky ani architektonicky významný. Původně renesanční budova zřejmě na počátku 17. století patřila paní Regině z Aventina a Janovi staršímu Ledčanskému z Popic a na Třebotově, kterým však byla odňata z důvodu účasti na stavovském povstání.

Od roku 1773 byl majitelem domu prostý občan Jan Lexa, za jehož vlastnictví na konci 18. století zřejmě proběhla větší přestavba. V letech 1847-1847 provedl architekt Bernhard Grueber historizující přestavbu paláce a stavebně sloučil dva menší domy.

Nakonec palác rodiny Lexů svobodných pánů z Aehrenthalu v roce 1914 zakoupila Pozemková banka a nechala jej zbořit. Následně byl celý pozemek do Vodičkovy a Štěpánské ulice a Václavského náměstí rozparcelován a plocha určena k výstavbě domů s obchodní pasáží. Na místě tehdejšího paláce tak později vznikly palác Lucerna s pasáží a kinem a Palác Rokoko s pasáží a divadlem.

Z ulice byl možný průhled do zahrady skrze kovovou mříž. Uprostřed byl vysoký hranolový pilíř se sochou sfingy? umístěný v kamenné obdélné kašně.