Kašna u bývalé usedlosti čp. 13

         Staré náměstí 7, čp. 13, Ruzyně, Praha 6

Původně chráněna celá usedlost čp. 13, v roce 1985 zrušena památková ochrana s výjimkou kašny. Dům byl roku 1992 demolován a na jeho místě vybudována jeho replika. Drobná mramorová nádrž na vodu polooválného půdorysu je datována letopočtem 1859. Nádrž byla původně umístěna v nice v rohu při východní stěně síně domu čp. 13. Nádrž byla později umístěna k uliční fasádě vedle vstupu novostavby čp. 13 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Ruzyni