Kašna ve Starých Kyjích

        Broumarská, Kyje, Praha 14

V roce 2008 vypsala městská část Praha 14 výběrové řízení na výstavbu kašny na prostranství před kostelem sv. Bartoloměje u Broumarské ulice.  V zakázce byl požadavek na "výstavbu kašny (v=2 m, Ø do 3 m) včetně elektro instalace a cirkulačního systému vody, umístěné na dominantním veřejném prostranství historické části Kyjí. Předpokládané umístění kašny je v blízkosti mlatové cesty procházející pásem zeleně při komunikaci ul. Broumarská. Kašna by měla doplňovat panorama románské stavby z pískovcového řádkového zdiva kostela sv. Bartoloměje."

Kašna skutečně vznikla, již v roce 2009 byla instalována na uvedeném místě. Realizaci provedla firma Elizza s.r.o. Bohužel kašna svému účelu dlouho nesloužila a prokazatelně (dle leteckých a streetview fotografií) byla již od roku 2013 zasypána.