Kašna se sochou Tritona na I. nádvoří Clam-Gallasova paláce

Husova 20, čp. 158, Staré Město, Praha 1

V letech 2018-22 proběhla rozsáhlá rekonstrukce Clam-Gallasova paláce. Nově bude část budov využívat Muzeum Hlavního města Prahy a část zůstane pro kulturní a reprezentační potřeby magistrátu. Rekonstrukcí prošla i kašna, umístěná ve zdi  prvního dvora paláce v ose hlavního vchodu. Je ozdobena Tritonem, sochou mořského boha od slavného sochaře Matyáše Bernarda Brauna z roku 1716. Edikulu kašny nesou toskánské sloupy, které pocházejí z původního renesančního portálu Samuelovského domu.