Kašna se sochou Tritona na I. nádvoří Clam-Gallasova paláce

Husova 20, čp. 158, Staré Město, Praha 1

V Clam-Gallasově paláci stále ještě částečně sídlí archiv hlavního města Prahy. Ve zdi jeho prvního dvora v ose hlavního vchodu je umístěna kašna. Je ozdobena Tritonem, sochou mořského boha od slavného sochaře Matyáše Bernarda Brauna z roku 1716. Edikulu kašny nesou toskánské sloupy, které pocházejí z původního renesančního portálu Samuelovského domu.