Kašna s pomníkem básníka Vítězslava Hálka

Karlovo nám., Nové Město, Praha 1

Pomník s kašnou je umístěn ve stejné části parku na Karlově náměstí jako kašna se sv. Josefem a Ježíškem, poblíž Novoměstské radnice, proti budově soudu. Pomník tvoří prostá kaplička z pískovce s mělkou nikou a kašnou. Na podstavci spočívá básníkova bronzová busta. Je označena slovy "Lil Franta Anýž". Po stranách do půlkruhu stojí kamenná odpočívadla, která jsou zakončena ležícími sfingami. Čtyři rohy nesou kamenné masky představující komedii a tragedii. V ozdobném vlysu je vepsáno básníkovo jméno a zobrazena bronzová lyra ve vavřínových listech.Původně měl být pomník u hlavního nádraží v městských sadech, neboť Vítězslav Hálek se o jejich vybudování velmi zasloužil. Městská rada zase chtěla pomník umístit na Letné. Nakonec po podané petici ze strany Pražanů a po 7 letech jednání se pomník dostal na svoji současnou pozici. Vybudován byl v letech 1880-81 z iniciativy Umělecké besedy. Pomník vytvořený podle návrhu Bohuslava Schnircha byl ještě do nedávné doby zcela zarostlý hustým porostem. 

Sfingy původně držely kovové trysky, ze kterých voda stříkala do profilovaných bronzových mís, viz fotografie z doby kolem roku 1900.