Kašna s pomníkem básníka Vítězslava Hálka

Karlovo nám., Nové Město, Praha 1

Pomník s kašnou je umístěn ve stejné části parku na Karlově náměstí jako kašna se sv. Josefem a Ježíškem, poblíž Novoměstské radnice, proti budově soudu. Pomník tvoří prostá kaplička z pískovce s mělkou nikou a kašnou. Na podstavci spočívá básníkova bronzová busta. Je označena slovy "Lil Franta Anýž". Po stranách do půlkruhu stojí kamenná odpočívadla, která jsou zakončena ležícími sfingami. Čtyři rohy nesou kamenné masky představující komedii a tragedii. V ozdobném vlysu je vepsáno básníkovo jméno a zobrazena bronzová lyra ve vavřínových listech.Původně měl být pomník u hlavního nádraží v městských sadech, neboť Vítězslav Hálek se o jejich vybudování velmi zasloužil. Městská rada zase chtěla pomník umístit na Letné. Nakonec po podané petici ze strany Pražanů a po 7 letech jednání se pomník dostal na svoji současnou pozici. Vybudován byl v letech 1880-81 z iniciativy Umělecké besedy. Pomník vytvořený podle návrhu Bohuslava Schnircha byl ještě do nedávné doby zcela zarostlý hustým porostem.