Kašna s plastikou ženy ve dvoře Husova domu

Jungmannova 22/9, Nové Město, Praha 1

Původní středověký dům prošel celou řadou přestaveb v době renesance, v baroku i v období klasicismu, v 19. století patřil hraběti Westphalenovi. Významnou přestavbu uskutečnil v kubistickém stylu v roce 1925 architekt Bohumír Kozák pro Synodní radu Českobratrské církve evangelické. V letech 1933-1936 vznikla pak podle projektu téhož architekta v nádvoří pětipatrová novostavba s modlitebnou a sálem, kterou realizoval stavitel Antonín Belada. Poslední stavební úpravy se uskutečnily v roce 1994 pro knihkupectví Kalich. Na fasádě do ulice je na krakorci umístěna plastika M. Jana Husa od sochaře Ladislava Kofránka.

Nádvorní kašna s polokruhovou pískovcovou nádrží byla umístěna před mělkou edikulou, kterou lemovaly zdobené sloupy s rovným kladím. Uvnitř edikuly pod jednoduchým obloukem stála na soklu ženská postava v antickém oděvu a s vavřínovým věncem v pravé ruce.

Kašna byla v neznámou dobu odstraněna.

(fotografie ze začátku 20. let minulého století je dílem Zikmunda Reacha)