Kašna s plastikou v zahradě paláce Aventin

Purkyňova 53/4, Nové Město, Praha 1

Palác Aventin, zvaný též Zedwitzovský palác, byl postaven v roce 1707 na místě středověkého domu. Za svou historii prošel palác několika přestavbami. Klasicistně přestavěn byl roku 1803 podle architekta Ignáce Palliardiho, který měl zřejmě na svědomí i výstavbu půlkruhového altánu v zahradě. V meziválečném období sídlilo v paláci nakladatelství Aventinum, v letech 1985-1993 pak Středisko slovenské kultury. Mezi roky 2006-2007 proběhla poslední rekonstrukce.

V zahradě paláce se nacházela kašna, pocházející pravděpodobně z doby Palliardiho přestavby. Tvořil ji čtvercový bazének s vykrojenými rohy, uprostřed něhož stála na vysokém piedestalu drobná figurální plastika. Voda vytékala z drobné trubky na jedné straně piedestalu. Kašna bohužel zanikla, pravděpodobně někdy v polovině 20. století.

(fotografie ze začátku 20. let minulého století je dílem Zikmunda Reacha)