Kašna s plastikou dětí před budovou ÚMČ Praha 18

Bechyňská , čp. 639, Letňany, Praha 18

Na volném prostranství před úřadem MČ Praha 18 a sídlem pošty byla v roce 1992 instalována kašna. Tvoří ji poměrně hluboký čtvercový bazén, vydlážděný světle modrými kachlíky, uprostřed se soklem, na kterém je umístěna plastika "Děti" od sochaře Ladislava Janoucha. V bazénu jsou tři vodotrysky.