Památník obětem války s fontánou v areálu nemocnice

Karlovo nám. 36, čp. 504, Nové Město, Praha 2

Bývalá jezuitská kolej je umístěna mezi kostelem sv. Ignáce a kaplí sv. Františka Xaverského. Barokní stavba vznikala v letech 1658-65 pod vedením stavitele Martina Reinera. V polovině 8.století ve výstavbě pokračoval Pavel Ignác Bayer. Dnes jsou budovy součástí zdravotnického zařízení. Pomník s kašnou v nádvoří vznikl po první světové válce. Nápis připomíná oběti z let 1914-18. Socha vojáka i socha ženy symbolizují ztracené mladé životy. Elipsovitá kašna se zbytky vodotrysku před pomníkem jsou stále ještě v poměrně zachovalém stavu, polovina desek se jmény padlých je ale již ztracena.