Pomník samaritánů s fontánou v areálu nemocnice

Karlovo nám. 36, čp. 504, Nové Město, Praha 2

Bývalá jezuitská kolej je umístěna mezi kostelem sv. Ignáce a kaplí sv. Františka Xaverského. Barokní stavba vznikala v letech 1658-65 pod vedením stavitele Martina Reinera. V polovině 8.století ve výstavbě pokračoval Pavel Ignác Bayer. Dnes jsou budovy součástí zdravotnického zařízení. Pomník s kašnou v nádvoří vznikl v letech 1918 - 1919 podle návrhu sochařů Josefa Fojtíka a Josefa Vály. Nápis připomíná oběti z let 1914-18. Na každé straně bylo umístěno pět desek se jmény padlých. Desky byly vyrobeny z tzv. liteřiny, materiálu který se používal v tiskařině. Sochy po stranách pomníku představují vojáka (samaritána) a symbolickou postavu ženy, plačky. Před pomníkem byla vytvořena elipsovitá kašna s vodotryskem. 

Pomník byl mnoho let v dezolátním stavu, některé desky se časem zcela ztratily. Teprve v roce 2018 se pomník dočkal rekonstrukce. který iniciovala Galerie hlavního města Prahy. Byly doplněny i chybějící desky se jmény padlých, nově vytvořené z vhodnější litiny. Podařilo se naštěstí nalézt archivní fotografie, ze kterých bylo možné vyčíst cca 80% jmen padlých vojínů, důstojníků i lékařů, včetně jejich hodností. Po zbylých jménech se zatím stále pátrá. Z toho důvodu jsou vnitřní desky zatím prázdné a jména budou případně časem doplněna. Pomník je od roku 2010 nemovitou kulturní památkou.

Fontána zatím bohužel opravena nebyla. 

zdroj: Náš region Praha