Kašna s morovým sloupem

Karlovo nám., Nové Město, Praha 1

Kašna se sochou sv. Josefa s Ježíškem na Karlově náměstí před Novoměstskou radnicí je součástí díla významného barokního sochaře a řezbáře Matěje Václava Jäckela z let 1697-98. Od března do listopadu roku 1680 byla pražská města postižena velkou morovou epidemií. V době epidemie zemřelo asi šest tisíc lidí. Morové sloupy stavěla jednotlivá města jako poděkování za to, že nemoc již odezněla. 
Karlovo náměstí zdobí šest plastik, kašna se sv. Josefem s Ježíškem je nejstarší. Uprostřed polygonální nádrže na vodu je vztyčen svazkový sloup, čtyři sdružené polosloupy, jenž stojí na soklu se čtyřmi hlavami lvů, které jsou uzpůsobeny jako chrliče. Na sloupu je umístěno sousoší se sv. Josefem s Ježíškem a se čtyřmi andílky. Čelní stranu zdobí habsburský orel s monogramem císaře Leopolda I. a nad ním je umístěn znak Nového Města, objednavatele kašny. Vedle habsburského a císařského znaku jsou na hlavici také znaky český a uherský. 
Kašna se sochou prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2016.