Kašna s grottou v domě

Salmovská 11, čp. 1534, Nové Město, Praha 2

Novorenesanční nájemní dům byl postaven podle plánů Fr. Waclawika, předložených ke schválení r. 1874. V letech 1934-35 bylo přistavěno jedno podlaží, které se do ulice projevuje jako obytné podkroví. Od roku 1993 slouží původní byty v přízemí ke kancelářským účelům. 
Na pozemku přiléhajícímu k domu, se nachází dvě kašny, s podobným námětem. První je zasazena v nice opěrné zdi, přímo naproti zadnímu vchodu do domu. Vrchní část je upravena jako grotta, ve které je také umístěna tryska. Voda odtékala do pískovcové nádrže. Kašna je již delší dobu nefunkční.
Bohužel z důvodu velmi stísněného prostoru před kašnou nebylo možné pořídit lepší záběry.
(Za umožnění fotografování děkuji panu Auerbachovi, zdroj textu: Umělecké památky Prahy, Růžena Baťková, Academia)